Para solicitar esta licenza é imprescindible:
- Estar dado de alta na Secretaría Xeral para o Deporte como clube ou asociación deportiva.
- Ter copia desa documentación con nº de rexistro na Federación Hípica Gallega.

TARIFA 2022 - A partir do 1 de xaneiro

IMPORTE FEDERACIÓN DE CLUBE
50€

FORMA DE PAGO:
Transferencia a FHG: ABANCA IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254

Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por correo electrónico á Federación Hípica Galega.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE