Para solicitar esta licenza é imprescindible:
- Estar dado de alta na Secretaría Xeral para o Deporte como clube ou asociación deportiva.
- Ter copia desa documentación con nº de rexistro na Federación Hípica Gallega.

TARIFA 2020 - A partir do 1 de xaneiro

IMPORTE FEDERACIÓN DE CLUBE
50,00€

FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por mail á Federación Hípica Gallega.

As solicitudes recibidas por ésta vía gardarnase durante 20 días, prazo máximo no que se non se recibe a copia do pago, destruíranse. No caso de querer facer finalmente a licenza, deberán volver a cubrir todos os campos.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE