TARIFA 2023 - A PARTIR DO 1 DE XANEIRO

Para solicitar esta licenza é imprescindible:
- Estar dado de alta na Secretaría Xeral para o Deporte como clube ou asociación deportiva.
- Ter copia desa documentación co nº de rexistro na Federación Hípica Gallega.

IMPORTE CLUBE TERRITORIAL : 50€.

IMPORTE CLUBE NACIONAL: 306€.*

* O importe da licenza nacional para a realización de Galopes e de 256€ ao que se lle suma os 50€ da licenza territorial.

FORMA DE PAGO:
Transferencia a FHG: ABANCA IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 

Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por correo electrónico á Federación Hípica Galega.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE