TARIFA 2023 - A PARTIR DO 1 DE XANEIRO


ESCOLA (so para clubs propietarios, non válida para propietarios particulares) TERRITORIAL NACIONAL
22€
61€
85€

FORMA DE PAGO:
Transferencia a FHG: ABANCA IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 

Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por correo electrónico á Federación Hípica Galega.

   
   
   

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE