TARIFA 2023 - A PARTIR DO 1 DE XANEIRO


CATEGORÍA NON COMPETICIÓN COMPETICIÓN TERRITORIAL COMPETICIÓN NACIONAL
TDN
52€ x x
La T.D.N. sólo será válida nos siguientes casos:

Persoas que asisten a un xinete no transcurso dunha competición oficial, e deban acceder á pista de ensaio e/o pista de competición.

Veterinarios Oficiais da competición e Veterinarios que actúen en competición. Presidentes de Clubes Hípicos ou Seccións Hípicas de Clubes Polideportivos.

Presidentes e membros das Xuntas Directivas da RFHE e das Federacións Autonómicas integradas en la RFHE

FORMA DE PAGO:
Transferencia a FHG: ABANCA IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254

Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por correo electrónico á Federación Hípica Galega.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE