TARIFA 2021 - A partir do 1 de xaneiro

CATEGORÍA NON COMPETICIÓN COMPETICIÓN TERRITORIAL COMPETICIÓN NACIONAL
TDN
50€ x x
La T.D.N. sólo será válida nos siguientes casos:

Persoas que asisten a un xinete no transcurso dunha competición oficial, e deban acceder á pista de ensaio e/o pista de competición.

Veterinarios Oficiais da competición e Veterinarios que actúen en competición. Presidentes de Clubes Hípicos ou Seccións Hípicas de Clubes Polideportivos.

Presidentes e membros das Xuntas Directivas da RFHE e das Federacións Autonómicas integradas en la RFHE

FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por mail á Federación Hípica Gallega.

As solicitudes recibidas por ésta vía gardarnase durante 20 días, prazo máximo no que se non se recibe a copia do pago, destruíranse. No caso de querer facer finalmente a licenza, deberán volver a cubrir todos os campos.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE