TARIFA 2023- A PARTIR DO 1 DE XANEIRO  

MATERIAL RFHE
Libro / Tarxeta de Validación Deportiva (TVD) 85€
Pegatina cambio Nome cabalo 35€
Pegatina cambio Propietario 35€
Pegatina Renovación (TVD - LIC) 35€

FORMA DE PAGO:
Transferencia a FHG: ABANCA IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 


Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por correo electrónico á Federación Hípica Gallega.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE