TARIFA COVID- NOVEMBRO E DECEMBRO 2020

CATEGORÍA NON COMPETICIÓN COMPETICIÓN TERRITORIAL COMPETICIÓN NACIONAL
ALEVÍN
(nacidos entre 2020 e 2008 incluidos)
20 € 62 € 94 €
INFANTIL
(nacidos entre 2007 e 2006 incluidos)
20 € 70 € 112 €
XUVENIL
(nacidos entre 2005 e 2002 incluidos)
30 € 84 € 146 €
NOVO XINETE
(nacidos entre 2001 e 1999 incluidos)
30 € 93 € 163 €
ADULTO
(nacidos entre 1998 e 1900 incluidos)
30 € 93 € 163 €
FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por mail á Federación Hípica Gallega.
As solicitudes recibidas por ésta vía gardarnase durante 20 días, prazo máximo no que se non se recibe a copia do pago, destruíranse. No caso de querer facer finalmente a licenza, deberán volver a cubrir todos os campos.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE