Informamos a todos aqueles Clubes que queiran homologar ou renovar a sua homologación, que deberán poñerse en contacto por escrito con esta Federación.

A taxa de renovación para a homologación dos clubes se fixa en 250 €

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE