Linguas : Gl Es

TASAS HOMOLOGACIÓN

Informamos a todos aqueles Clubes que queiran homologar ou renovar a sua homologación, que deberán poñerse en contacto por escrito con esta Federación.

A taxa de renovación para a homologación dos clubes se fixa en 250 €

Boletín informativo

Suscribirse ao noso boletín para recibir novas importantes

Cookie settings
Configuración de cookies