OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE 


Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2014 e 2005 (ambos anos incluidos) - NOVO PROTOCOLO A PARTIR DO 16 DE OUTUBRO DE 2020 XOGADE AIG EUROPE ESPAÑA S.A Teléfono de asistencia:  91 737 28 18 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2021 e 2015 (ambos anos incluidos) e para os FEDERADOS NACIDOS EN 2004 e ANOS ANTERIORES -  ALLIANZ ACCIDENTES       

OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE DE CABALOS

Compañía aseguradora sinistro cabalos:  ALLIANZ RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE