OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2012 e 2003 (ambos anos incluidos) - MGC Mutua póliza 1300

Protocolo de Actuación en caso de Accidente - Centro médicos concertados - Coberturas

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2019 e 2013 (ambos anos incluidos) e para os FEDERADOS NACIDOS EN 2002 e ANOS ANTERIORES -  CASER ACCIDENTES póliza 50149511 

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

Centros Médicos Concertados

Póliza

Parte de accidentes

OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE DE CABALOS

Compañía aseguradora sinistro cabalos:  CASER  póliza 01227773/00000000

Póliza RC Cabalos e carruaxes

Protocolo de Actuación en caso de Accidente 

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE