OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2013 e 2004 (ambos anos incluidos) - XOGADE MGC Mutua póliza 1300

Protocolo de Actuación en caso de Accidente 

Notificación desprazamento ao extranxeiro 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2020 e 2014 (ambos anos incluidos) e para os FEDERADOS NACIDOS EN 2003 e ANOS ANTERIORES -  ALLIANZ ACCIDENTES  póliza 046359689  

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

Centros Médicos Concertados

Parte accidentes

OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE DE CABALOS

Compañía aseguradora sinistro cabalos:  ALLIANZ RESPONSABILIDAD CIVIL  póliza 046359621

Protocolo de Actuación en caso de Accidente 

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE