Importante - Participación Campionato Galego e Copa Galega de Saltos 2023

Club Organizador: Escuela de Equitación Los Porches

Datas: 20 ao 23 de xullo 2023

Requisitos de participación:

Para participar no Campionato Galego e Copa Galega de Saltos 2023 será necesario acreditar, en todas as categorías do Campionato e Copa, tres clasificacións cun máximo de 8 puntos en probas de altura similar á da súa inscrición en 2023, en concursos territoriais ou nacionais celebrados con posterioridade ao pasado campionato galego.

Quedan exentos desta obriga os participantes en Cabalos Novos e Copa de Ponis.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE