Campaña de Equitación Segura

O obxectivo do curso é achegar os coñecementos e as destrezas necesarias para poder realizar unha primeira atención da parada cardíaca ata o momento da chegada dos equipos especializados.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE