XOGADE CAMBIA DE ASEGURADORA

A data prevista para este cambio é o 28 de decembro ás 24:00.

Ata o 28/12/2022 incluído:

Notificar as lesións á aseguradora actual - AIG 917 372 818 ou www.depor-xogade.com

É importante notificar e certificar as lesións nos 7 días de prazo.

Os deportistas serán atendidos por esta aseguradora ata a súa recuperación ou o final dos 18 meses de cobertura.

Os deportistas con expedientes abertos previamente continúan tamén a súa atención con esta empresa.

Do 29/12/2022 en adiante:

Notificar as lesións á nova aseguradora - SURNE 881 850 087 ou https://partesxogade.es

É importante notificar e certificar as lesións nos 7 días de prazo.

A nova póliza publicarase nos próximos días.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE