Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria FHG

Convócase Asemblea Xeral Extraordinaria, a celebrar no domicilio social da Federación Hípica Galega, situado na Casa do Deporte na rúa Fotógrafo Luís Ksado, nº 17 de Vigo, o día 25 de novembro de 2022, ás dezaoito horas en primeira convocatoria e ás dezaoito trinta horas en segunda convocatoria, coa seguinte Orde do día:

1º Elección Presidente Federación Hípica Galega.

2º Elección Comisión Delegada Federación Hípica Galega.

Lembrámoslle que non cabe representación nestes estamentos.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE