Comunicado RFHE - Informe xurídico sobre a tributación en España aplicable aos pagos de premios, remuneracións a xuíces e matrículas de competicións ecuestres

Informe xurídico RFHE

En todo caso, debe terse en conta: 

1. Que estes comentarios circunscríbense ao ámbito fiscal e baséanse nas disposicións xurídico-tributarias aplicables en vigor á data de emisión do documento, sen prexuízo de que a Administración ou os Tribunais poidan adoptar un criterio distinto, do que RFHE non se fai en ningún caso responsable, do mesmo xeito que tampouco será responsable da actualización do documento en caso de futuros cambios normativos que poidan modificar as conclusións que aquí se presentan. 

2. E que as conclusións obtidas non son extrapolables nin a terceiros nin a supostos diferentes aos aquí recollidos, polo que en cada caso particular deberá levar a cabo unha análise tributaria específicacontando coas as circunstancias particulares que poidan resultar de aplicación, sen que exista responsabilidade algunha da RFHE respecto diso. 

Esperamos que, en todo caso, sexa de utilidade como orientación xeral.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE