Comunicado “Secretaría Xeral para o Deporte”

Instrucións relativas aos actos públicos e de presentación dos eventos deportivos federativos aos efectos de mellorar os canles e procedemento de comunicacións actuais.

Comunicado

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE