Eleccións FHG 2022

Censo Inicial Eleccións 2022

Poden revisar o Censo Electoral Inicial no apartado de Procesos Electorais nesta misma web. Poderán exercer o seu dereito de rectificación ao mesmo ata o 16 de marzo incluido, para elo no apartado xa mencionado teñen os modelos de solicitude de modificación.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE