Condicións para a presentación e valoración de candidaturas de Campionatos de España e CSIOs


Criterios para a concesión de:


  • CSIOs aprobados pola JD da RFHE o 12 de xullo de 2021

Chamamos especialmente a atención ao apartado das datas, có fin de que todos os interesados podan facer chegar as súas propuestas dentro dos prazos previstos.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE