Orde publicada no DOG o 28 de xuño de 2021 – Deportista alto nivel

ORDE do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico- deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado - aquí

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE