Estudo da situación en 2021 da xestión do programa de galopes da RFHE. Clubs

Unha vez lanzada a mesma a través da canle de comunicación coa que a RFHE diríxese aos clubs homologados, a través das FFTT, o número de respostas recibidas foi de 42, sobre un total de clubs activos no programa de galopes de 350.

  • FH Andaluza  23,4%  9
  • FH de Madrid  21,3%  9
  • FH C.Valenciana 17%  6
  • FH Catalana  10,6%   5
  • FH Aragonesa  8,5%  4 
  • FH Canaria  6,4%  3 
  • FH Gallega  6,4%  3
  • FH CLM  4,3%  2
  • FH Cántabra  2,1% 1
Isto supón extraer a primeira conclusión: 
O grao de compromiso dos elementos do sistema foi o seguinte:

FFTT: 9 de 17, é dicir: o 53%.

Clubs: 42 de 350, é dicir: o 12%

Ambos índices son moi baixos, instando de novo ás FFTT a que fagan un esforzo por lograr unha incidencia máis alta pois, como se verá máis adiante, as conclusións deste estudo son o suficientemente importantes para iso.

En canto ao coñecemento dos tipos de licenzas, O 50% dos clubs din coñecer os tipos de licenzas de clubs que existen; con todo, existe gran confusión entre os conceptos de licenza federativa, taxas e consideración de club homologado ou non, nivel de estribos e entidade dada de alta (club deportivo).

Existe igualmente gran confusión entre o que é a licenza territorial e a nacional.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE