Declaración Responsable Competicións

Declaración responsable  – Anexo II

Este anexo é de carácter obrigatorio e deberá ser presentado ante o Comité Organizador polos xinetes/amazonas participantes na competición, ou polos clubs en representación dos mesmos. 

Agradecemos a vosa colaboración.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE