Medidas Covid 19 ámbito deportivo

Guía simplificada das medidas covid con relación das novas medidas que entrarán en vigor o 19/03/2021 - aquí

Anexo nivel restriccións por concellos - aquí
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE