Axudas desprazamento Campionatos de España de Raid 2021

Con motivo da celebración dos campionatos de España Senior, Junior e Novo Xinete os días 16 e 17 de Abril en Carmona (Sevilla), informamos que as axudas ao desprazamento faranse efectivas aos que as solicitaran previamente, unha vez finalicen os campionatos, e sempre que se completara a totalidade da distancia do dito campionato.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE