Asemblea Xeral Ordinaria FHG

Convócase Comisión Delegada no domicilio social do EGAP, sito na rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 25 de marzo de 2021, as dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria, as dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito horas en segunda convocatoria, có seguinte orde do día:

1º  Aprobación Contas Anuais 2020

2º  Aprobación Orzamento 2021

3º Aprobación Regulamento Xeral Licenzas Deportivas

4º  Calendario Competicións e Campionatos Galegos 2021

5º  Rogos e preguntas. 

Prégase ós convocados confirmación de asistencia en fhgallega@fhgallega.com antes do día 22 de marzo. O aforo é limitado e necesitamos pasar lista de confirmados ao EGAP, có fin de conservar a distancia social.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE