Convocatoria de Subvencións a Clubs


PR945C - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS

LIÑA I: desenvolvemento de actividades deportivas

LIÑA II: medidas de seguridad e prevención COVID-19

 Hoxe, venres 20 de agosto, publicouse no Diario Oficial de Galicia a RESOLUCIÓN coas listaxes definitivas de entidades beneficiarias das subvencións para actividades deportivas e medidas COVID (procedemento PR945C), así como as solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima, e as inadmitidas e desistidas da súa petición.

 Os beneficiarios poden solicitar o cobro da axuda e achegar a documentación xustificativa a través da sede electrónica a partir de mañá sábado 21 de agosto.

 Recoméndase ler a “GUÍA” que está dispoñible xunto coa Resolución de beneficiarios no seguinte enlace:

https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/pr945c-subvencions-clubs-actividade-e-covid-resolucion-definitiva-de-beneficiarios-e-solicitudes-denegadas-e-inadmitidas

 

 


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE