Asemblea Xeral Ordinaria FHG

Segundo a obriga do artigo 61.4 da Lei 3/2012, do Deporte de Galicia, que dí que as Federacións Deportivas Galegas aprobarán en Asemblea, e durante o último trimestre do exercicio económico, o orzamento correspondente ao seguinte exercicio, convócase Comisión Delegada, a celebrar no EGAP, na Rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 15 de decembro de 2020,  as dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria as dezaseta trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito horas en segunda convocatoria, có seguiente orde do día: 

1º Aprobación Proxecto Orzamento 2021.

2º Aprobación Proxecto Calendario Competicións 2021.

3º Rogos e preguntas.


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE