Declaración responsable desprazamento


Modelo de declaración responsable para deportistas federados xustificativa do seu desprazamento a emitir polo clube - aquí

Recomendámoslles que estean pendentes dos comunicados que desde a Federación podamos emitir, a través de correo electrónico, web e RRSS. Calquera modificación do anteriormente exposto informaráselles o máis axiña posible.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE