Asemblea Xeral Ordinaria FHG

Convócase Comisión Delegada no domicilio social do EGAP, sito na rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 29 de xuño de 2020, as dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria, as dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito horas en segunda convocatoria, có seguinte orde do día:

1º  Aprobación Contas Anuais 2019

2º  Aprobación Orzamento 2020

3º  Calendario Competicións e Campionatos Galegos 2020.

4º  Actuacións sobre Coronavirus (COVID-19)

5º  Revisión Carreiras de Velocidade

6º  Rogos e preguntas. 

Prégase ós convocados confirmación de asistencia en fhgallega@fhgallega.com antes do día 25 de xuño. O aforo non é grande e necesitamos pasar lista de confirmados ao EGAP, có fin de conservar a distancia social.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE