Circular 04.2020 – Subv. PR945C

CIRULAR  04.2020 – Subv. PR945C

 Infórmase de que está a disposición dos interesados na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, a Resolución coa listaxe definitiva das entidades beneficiarias, as solicitudes denegadas e as inadmitidas ou desistidas, das subvencións a entidades deportivas polo desenvolvemento de actividades (código de procedemento PR945C).

 Xa que a Resolución está pendente de publicación no DOG, os beneficiarios TODAVÍA NON PODEN SOLICITAR O COBRO DA AXUDA nin achegar a documentación xustificativa. Dita publicación no DOG está prevista inicialmente para o venres 10 de xullo, co cal, a solicitude de cobro poderase facer a partir do día 11.

 Ver Resolución (apartado CONVOCATORIAS):   https://deporte.xunta.gal/gl 


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE