Nota informativa – Publicación orde Ministerio de Sanidade 2 de maio. Á espera da orde para o deporte federado

Nota informativa - aquí en relación coa publicación da Orde do Ministerio de Sanidade 380/2020, do 30 de abril, sobre condicións nas que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

Seguimos á espera da publicación da que se debe referir ao deporte federado e as súas condicións de volta, inicialmente previstas para o 4 de maio. 

Tan pronto como a recibamos e coñezamos o seu alcance informaremos do mesmo, as súas consecuencias e protocolos obrigados.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE