SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Dacordo ao Real Decreto de Estado de Alarma suspéndense todas as actividades deportivas, tampouco se pode adestrar en ningún tipo de instalación sexa nun recinto cerrado ou ao aire libre.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE