Convocatoria de axudas a deportistas vigueses e viguesas de base de modalidades deportivas individuais tempada 2018/2019

O obxecto da convocatoria é a concesión de axudas a deportistas vigueses e viguesas de base de modalidades individuais que auguren unha proxección inmediata ou futura para o deporte de alta competición, acreditando un rendemento inicial e unha especial dedicación á actividade deportiva.PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE