Solicitude de Campionatos Galegos 2020 – Salto – Doma Clásica - CCE

Pregamos a todos os interesados na organización dos Campionatos Galegos nas disciplinas de Salto de Obstáculos, Doma Clásica – Ponis, Doma Clásica – Cabalos e CCE, nos envíen a solicitude antes do 30 de novembro de 2019. 

A adxudicación dos Campionatos estará suxeita a unhas bases que se enviarán aos interesados para que as acepten e se poda formalizar a súa petición,  seguidamente pasará a ser aprobada mediante votación pola Asamblea desta Federación.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE