IMPORTANTE - Cambio de protocolo para as saídas ao estranxeiro dos federados co seguro de Xogade

Deben enviar notificación de desprazamento á conta de correo electrónico deporte.escolar@xunta.gal como mínimo cunha seman de antelación ao inicio da viaxe. Todos os datos son obrigatorios e deben ser inscritos nas casiñas sen sombrear.
Poden envialo en formato PDF pero debe vir obrigatoriamente tamén en formato editable.


Achegarán tamén, no caso de que o evento non estea no calendario da federación deportiva galega correspondente, a documentación necesaria (certificado da federación ou similar) para facer constar qué federación organiza ou ampara o evento deportivo.


Non poden considerar notificado o desprazamento ata que non reciban a certificación da mutua no seu correo.
Deben comprobar que todos os datos do certificado recibido son correctos.

Notificación desprazamento 


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE