Comisión Doma Clásica FHG 2019

A Comisión de Doma Clásica da Federación Hípica Galega ten por misión velar pola Doma Clásica en Galicia e axudar na organización, calendarios e toma de decisións ao Vogal da disciplina.

Composición vixente para o ano 2019

Vogal de Doma Clásica: Ramiro Goldar Soto

Membros da Comisión:

Emilio Iglesias Bahamonde

Víctor Henández Crespo

Manuel Jesús Pinteño Campos

Oscar de la Torre Martín

Roberto Ares Mosquera

As súas decisións axudarán ao desenvolvemento e crecemento da Doma Clásica en Galicia.


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE