Medicións Campionato Galego de Andadura Federada 2019

Sábado 16 de febreiro

En xornada de mañá en:

Lugar: Ferrol – Club Hípico Los Gavilanes

Hora: De 12:00 a 14:00 horas

En xornada de tarde en:

Lugar: Galdo - Viveiro (no colexio vello de Galdo)

Hora: De 17:00 a 18:30 horas

Terán que pasar a medición todos aqueles cabalos ou eguas que vaian correr o campionato dentro da categoría de menos de 150 cm.

Para calquer dúbida ou aclaración poden porse en contacto coa Vogalía de Andadura Galega a través do teléfono 670 441 708. 

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE