Conclusións do II Congreso para a unificación de criterios de Xuíces de Doma Clásica

Os acordos son os tomados polo colectivo de xuíces “A” de Doma Clásica no II Congreso de Unificación de Criterios celebrado o 2 de Febreiro de 2019.

Acordos

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE