II Congreso para a Unificación de Criterios e Análise dos Xuices de Doma Clásica

Convocada pola Asociación Española de Oficiais de Competicións Ecuestres (AEOCE) en colaboración coa FH de Madrid e a RFHE (Madrid, 2 de febreiro de 2019).

Este II Congreso de unificación de criterios para os xuíces de doma clásica convócase coa finalidade de facer un balance do ano finalizado no que a materia de formación e aplicación dos coñecementos propios da función do xuíz en pista refírese e da súa formación global técnica que leve a unha posta en común así como na búsqueda dunha maior obxectivación do posicionamento das notas evaluadoras dos exercicios na competición. 

Por outra parte preténdese dar a coñecer cál é a tendencia actual pola que a FEI orienta a actuación dos seus xuíces para velar polo desenvolvemento do deporte da DC sempre acorde coa saúde e benestar dos cabalos. 

Unha vez concluido o Congreso, as conclusións dos asuntos tratados remitiránse ao CNTJ e a AEOCE para a súa máxima difusión a todo o estamento de xuíces nacionáis e territoriáis.

Información da convocatoria

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE