Comunicado CSN*** Club Deportivo Equiocio 3-5 Agosto 2018

Suprímese a proba MAXI-MINI. 

O motivo deste cambio é o elevado número de cabalos inscritos no concurso, que fai imposible ao Comité Organizador a celebración desta proba, que ao ser especial, supón unha segunda saida a pista de cabalos e ponis, o que fai que o día non alcance para compretar o programa.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE