DOG 11 de xullo de 2018

O 11 de xullo saíu publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR949A).

A partir do 12 de xullo xa se pode acceder ao procedemento PR949A na sede electrónica.PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE