Regulamento Concursos Territoriais de Salto FHG 2019 aprobado pola Comisión Delegada

Có fin de fomentar o deporte de base e dar resposta as inquietudes  dos Comités Organizadores de concursos de Salto de Obstáculos, a Federación Hípica Galega, promove un novo tipo de competición que permita aos xinetes e clubs seguir mantendo a actividade deportiva e fomentar a participación en diferentes probas.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE