Pograma FOCO 2018-2020

Son cursos de Formación Continua (FOCO) que buscan completar e/ou profundizar algúns aspectos ou temas que son de interese para os nosos adestradores.

Os cursos FOCO poden ser de temáticas moi diversas e contan có selo de calidade do CSD, que supervisa os obxectivos e contidos propostos.

Circular

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE