Circular sobre o alcance da póliza de seguro colectivo do Programa Xogade

Para os deportistas con licenza federativa cando participen en competicións oficiais e adestramentos incluidos no calendario oficial.

Circular
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE