Comunicado Vogalia de Enganches Xaneiro 2018

Para a organización das probas da Copa de Enganches 2018 en Galicia, establécese un prazo de presentación de Comités Organizadores para o desenvolvemento das mesmas, que rematará o 1 de febreiro de 2018.

A concentración de Cartelle aprázase para os días 3 e 4 de marzo.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE