Comisión Raid FHG 2019

A Comisión de Raid da Federación Hípica Galega ten por misión velar polo raid en Galicia e axudar na organización, calendarios e toma de decisións ao vocal da disciplina.

Composición da Comisión vixente a 1 de xaneiro de 2019:

Vocal de Raid: Pablo J. López Sánchez

Membros da Comision:

Gracia Hidalgo Munt - Xinete, xuíz e responsable do crono.

Mónica Márquez de la Iglesia - Xuíz Nacional B.

Marcos Puga Lorenzo - Xinete e xuíz. 

As súas decisións axudarán ao desenvolvemento e crecemento do Raid en Galicia.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE