Licenzas 2018

Nos próximos días informarase dos importes das licenzas para o ano 2018. Recordámosvos tamén que ">non se aceptará ningún pago, para facer efectivo este trámite, antes do  1 de xaneiro.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE