Curso de Xuíces Territoriais de Salto

Gran éxito e alto nivel de participación no Curso de Xuíces Territoriais de Salto organizado polo Comité de Xuíces da Federación Hípica  Galega e baixo a coordinación do Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ) que  convocaron o  Curso  para  todos  aqueles federados  interesados  en  obter  a  titulación  de  Xuíz Territorial  de  Saltos.  Tamén serviu para recuperar a situación de actividade de aqueles Xuíces Territoriais sen actuacións durante os dous últimos anos.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE