Licenzas último trimestre 2017

Os novos importes entran en vigor as 00:00 horas do 1 de outubro, non se aceptará ningunha solicitude antes desa data.

Recordámoslles a obligatoriedade de enviar copia do pago á Federación para facer efectiva a licenza.

Formulario licenza


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE