RECORDATORIO DE HOMOLOGACIÓNS CLUBS

Comunícase a todos os clubs cuxa Homologación estea caducada, a obrigatoriedade de solicitar a renovación enviando o modelo de solicitude oficial a ésta Federación.

Tamén aqueles que xa estean en proceso de renovación e tras ter enviado toda a documentación requerida houberan recibido os cuestionarios por disciplinas, deberán devolvelos cubertos para poder proceder á visita do club por parte da comisión homologadora e poder finalizar o proceso.


A partir do 31/08/2017 ">NON SE AUTORIZARAN EXAMES DE GALOPES a aqueles clubs que non teñan cumpridas éstas condicións de homologación. 


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE