Cuota Comité Organizador - RFHE

É imprescindible por parte do Comité Organizador o pago da cota á RFHE e darse de alta no Calendario Nacional para poder denominar o concurso como un CSN e optar á subvención coa que contan estos concursos por parte da Federación Hípica Galega.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE