Campionato de España Junior (CEI**YJ) 2017

O Raid Lagoa de Antela ten a honra de organizar o Campionato de España Junior (CEI**YJ) 2017 sobre a distancia de 120 km.

Sabemos que o C.O. estará á altura desta concesión tan importante para Galicia.

Polo tanto o novo calendario de probas de Lagoa de Antela queda do seguinte xeito:

07/07/2017 Inspección previa Campionato de España Junior

08/07/2017 Campionato de España Junior. Inspección previa do día seguinte

09/07/2017 CEI**, CEI* e tódolos territoriais. (Posibles Campionatos Galegos)

(Todas aquelas persoas que queran colaborar desinteresadamente coa organización e realización destas probas, rogamos póñase en contacto có  numero 678 434 070 indicando a referencia do Campionato de España).

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE