Grupos de traballo de Alta Competición de xinetes e amazonas de Salto

Nota  relativa aos listados de xinetes e amazonas de Saltos das categorías Children, Xuvenil e Novos Xinetes elixidos polo Comité de Selección para a tempada de Alta Competición.

Selección de xinetes para a súa participación có Equipo Nacional no CSIO Ch/J/YR de Wierden (HOL) do 6 ao de 11 de xuño 

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE