Comisión Delegada e Asemblea Xeral Ordinaria FHG – 25 Abril

Convócase Comisión Delegada, a celebrar no domicilio social da Federación Hípica Gallega, sito na Casa do Deporte na rua Fotógrafo Luis Ksado, nº 17 de Vigo, o día 25 de abril de 2017, ás dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria ás dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito en segunda convocatoria, có seguinte Orde do día,

1º Contas anuais 2016.

2º Orzamento 2017.

3º Calendario Competicións, Cptos. Galegos 2017.

4º Aprobación Regulamento Carreiras de Velocidade.

5º Nomeamento dun novo Comité de Apelación por falecemento dun membro.

6º Rogos e preguntas.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE